Posts Tagged ‘trkacki konji’

DAVNO BEŠE SEĆAM SE …

KASAČKI  VREMEPOLOV: 1947  godina U 1947  godini održano je trideset trkačkih sastanaka koje su organizovali klubovi koji su bili učlanjeni u Konjički Savez Jugoslavije Te godine održano je 160 trka  na kojima je učestvovalo 659.  grla. U registar Jugoslovemskih kasačkih grla upisano je  1947 godine  266 grla. Prve trke su održane 13. aprila u Pančevu.Tom […]

Powered by WordPress | T-Mobile Phones for Sale at BestInCellPhones.com | Thanks to Free Phones at iCellPhoneDeals.com, Free MMORPG Games and Fat burning furnace review